Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Postmodernizem in neoliberalizem: nasprotni plati iste medalje?

Namen članka je (a) prikazati in jedrnato pojasniti družbeno-zgodovinske pogoje vznika postmodernizma kot družboslovne paradigme, ki je od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej – v t. i. »času neoliberalizma« – postala glavni in najpomembnejši tekmec marksovske sociologije, tj. materialističnega pojmovanja zgodovine in razredne analize; (b) pokazati, zakaj je postmodernistična kritika takšne sociologije neupravičena; (c) nakazati teoretske in politične implikacije postmodernističnega obrata in vzajemnega marginaliziranja marksovske sociologije. Sklep članka je, da je obrat k postmodernizmu ne samo nepotreben, temveč zaradi svojega neutemeljenega izrivanja marksovske sociologije celo regresiven.

 


Članek v reviji

Številka 256 - Neoliberalizem v šolstvu / Zamolčane zgodovine
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2014 , letnik letnik 42 , številka številka 256
3,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …