Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Samopoglabljajoča se kriza petrodolarsko-kapitalističnega sistema

Začetek tega desetletja je zaznamovala visoka stopnja nestabilnosti v domeni političnega, medtem ko je pandemija COVID-19 prerasla v zdravstveno in družbenoekonomsko krizo svetovnih razsežnosti. Pandemija, gospodarska kriza, vojne in antropocen so krize, ki se poglabljajo medsebojno, kljub temu pa jih akademska znanost raziskuje ločeno. Pri omenjenih družbenoekonomskih in političnih nestabilnostih gre za simptome sistemske bolezni, ki povzroča hitro upadanje svetovne družbenoekonomske kompleksnosti. Zato je glavno raziskovalno vprašanje pričujočega članka, ali lahko glavni, temeljni vzrok za nestabilnost v svetu najdemo v ameriškem denarnem sistemu. Članek je zasnovan tako, da uporablja mešane metode za identifikacijo in analizo t. i. manjkajočih členov med politično in družbenoekonomsko nestabilnostjo. V zaključku predstavimo dolgoročne učinke propadajočega petrodolarskega denarnega sistema z oziroma na pandemijo in nenadne podnebne spremembe.

 


Članek v reviji

Številka 285 - Pandemija
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2022 , letnik letnik 50 , številka številka 285
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …