Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Tkalka od prestolnice do prestolnice: intervju z Andrejem Žižkom in Dušanko Lužar Šajt

V letu 2014 se je v Mariboru vzpostavila skupnost Tkalka, poimenovana po naslovu, kjer prebiva, v Tkalskem prehodu 4. Gre za večjo skupino organizacij, ki sobivajo v zapuščenem galenskem laboratoriju v središču Maribora. Iz neformalno povezanih organizacij se je leta 2016 vzpostavila kot razvojna zadruga Tkalka, ki je postala glavni akter na področju zadružništva in socialnega podjetništva v Sloveniji. V pogovoru z akterjema te zadruge raziščemo njeno zgodbo.

 


Članek v reviji

Številka 271 - Solidarnostne ekonomije
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2018 , letnik letnik 46 , številka številka 271