Izberite vaš jezik

Članki

Evropska institucionalizacija antikomunizma

NEUMAYER, LAURE (2019): The Criminalisation of Communism in the European Political Space after the Cold War. London in New York: Routledge.

Laure Neumayer je pariška politologinja, ki že leta raziskuje kriminalizacijo vzhodnoevropskih socialističnih političnih sistemov in komunizma kot ideologije, kot si ga predstavljajo in kot ga sponzorirajo aktualne vseevropske politične ustanove. Prav ta »uradni«, institucionalni okvir je v razgretih diskusijah, ki o polpreteklosti v našem delu sveta potekajo tako na akademskem kot na političnem področju, kar nekako spregledan. Vsebino knjige dodobra opredeli že sam naslov: zanima jo pogled »od zgodaj navzdol«, torej kako različne institucije (Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, Evropski parlament, Svet Evrope, skupine strank v Evropskem parlamentu, Evropska komisija itn.) kriminalizirajo socializem in ga pogosto preprosto enačijo z nacizmom. Niti za hip se v njej ne spusti z ravni analize institucij: posveča se celo takim podrobnostim, kot so programi različnih tozadevnih srečanj, seznami govorcev, zapisniki sej, sestave različnih neformalnih skupin itn. Pri tem se osredinja predvsem na višegrajsko četverico in na baltske države, manj na druge dele nekdaj socialistične Evrope.

 


Članek v reviji

Številka 275 - Nasilje nad LGBT - mladino in odraslimi
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2019 , letnik letnik 47 , številka številka 275
9,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …