Izberite vaš jezik

Članki

Onkraj hendikepa, onkraj kapitalizma

SLORACH, RODDY (2015):  A very capitalist condition: A history and politics of disability. London: Bookmarks.

V pričujoči monografiji Roddy Slorach ponuja zelo natančen politični in družbeni pregled obravnave hendikepa skozi zgodovino Velike Britanije z vidika marksistične kritike kapitalizma in nam ponuja možnosti za emancipatoričen moment. Ta trenutek nastane zgolj s spremembo optike pogleda hendikepiranih na same sebe, na družbo, ki jim v vsakdanjem življenju postavlja ovire, lažne mite in vzore ter na medsebojne odnose. 

Tovrstna emancipatorična perspektiva pa ni pomembna zgolj za same aktiviste gibanja za neodvisno življenje, ampak prav tako nudi tudi priložnosti, da se temu pridružijo različne tako ali drugače diskriminirane manjšine. Število različnih skupin z multiplo diskriminacijo ne upada, temveč se kljub navideznemu odpiranju novih možnosti neenakosti samo še povečujejo in multiplicirajo, širijo, raztezajo. Takšna je pač kruta logika kapitalizma samega, ki ima že v svojem temeljnem ustroju vpisano nenehno revolucioniranje produkcijskih sredstev in razmerij v družbi. Vse napreduje, vse se razvija, vse raste …, a do kod?

 


Članek v reviji

Številka 267 - Prvi spol: kritične študije moških in moškosti / Privlačnosti spolov
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2017 , letnik letnik 45 , številka številka 267
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …