Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Dva izziva za kritične študije moških in moškosti: moška hegemonija in trans(nacionalni) patriarhati

Članek ponuja kratek pregled področja kritičnih študij moških in moškosti (KŠMM), ki ga avtor razume kot široko podpodročje feminističnih študij, študij spolov in ženskih študij; tematizira tudi nekatere napetosti in kontradikcije. Osrednji del prispevka je namenjen dvema velikima izzivoma sodobnih KŠMM. Prvi je vprašanje konceptualnega in političnega premika od moškosti in hegemone moškosti k hegemoniji moških. Drugi izziv je vprašanje premika od etnografije h globalnim in transnacionalnim procesom, še zlasti k spremembam v patriarhalnih sistemih, ki se iz lokalnih in nacionalnih preobražajo v transnacionalne, kar označuje termin trans(nacionalni) patriarhati. Avtor prouči temeljne značilnosti takšnih transpatriarhatov. Ključna naloga KŠMM je po njegovem mnenju prav preizpraševanje razmerja med moškimi in moškostmi ter lokalnimi in transnacionalnimi patriarhalnimi sistemi.

 


Članek v reviji

Številka 267 - Prvi spol: kritične študije moških in moškosti / Privlačnosti spolov
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2017 , letnik letnik 45 , številka številka 267
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …