Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Politične moškosti v Sloveniji: kameradi, heroji in pravi dedci

Pričujoči prispevek se ukvarja z moškostmi v politiki in analizira reprezentacije različnih tipov moškosti, ki so po naši oceni prevladovali v slovenski politiki v obdobju med letoma 1945 in 2016. Zanimalo nas bo, kako so se v različnih obdobjih v tipičnih homosocialnih okoliščinah oblikovali določeni tipi politične moškosti v Sloveniji in kateri so bili; kako so ohranjali svojo dominacijo v politiki; ohranjali status quo, onemogočali vstopanje »drugačnih tipov« moškosti (predvsem marginalizirane in podrejene) in ženskosti na »njihovo področje«. Analiza reprezentacij moškosti najvidnejših politikov bo temeljila na spominih in medijskih prispevkih ter zgodovinski analizi obravnavanih obdobij.

 


Članek v reviji

Številka 267 - Prvi spol: kritične študije moških in moškosti / Privlačnosti spolov
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2017 , letnik letnik 45 , številka številka 267
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …