Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Kratek teoretski refren o grafitiranju

Avtor se ukvarja s politično-kritično potencialnostjo grafitiranja in street arta, ki kljub institucionalizaciji in inkorporaciji trmasto ohranja vztrajni moment. Da bi razumeli vztrajnost mnogovrstne vizualne produkcije, ki deteritorializira tako marketinško kot kulturnozgodovinsko estetizacijo sodobnega urbanega miljeja, bo skušal članek obravnavati grafitiranje iz njega samega, iz njegove singularne logike deteritorializacije, ki prek deteritorializacije javnega prostora ustvarja skupno. Epistemološko gledano tako ni več le vprašanje pomenskih praks grafitiranja, temveč vprašanje, kaj grafiti počnejo. Članek tematizira teoretski zasuk obravnave grafitiranja od označevalne k materialni.

 


Članek v reviji

Številka 265 - Umetnost v času nevroznanosti: kritika, estetika in perspektive / Znanost v oblikovanju / Grafiti
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2016 , letnik letnik 44 , številka številka 265
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …